Elektirik Proje Hizmetleri
İnşaat ruhsatı için elektrik projelerinin çizilmesi

İşyeri çalışma ruhsat projelerinin çizilmesi

Elektrik uygulama projelerinin çizilmesi ;
(Konut tadilat , Mağazalar , Fabrikalar , Hastaneler , Alışveriş merkezleri )

İstanbul genelinde elektrik idarelerinde ( BEDAŞ / AYEDAŞ ) ; Yeni talep, Takat tenzili, Takat artma, Tefrik, Tevhid, Mühür fekki varakası, Enerji tranşe ruhsatı çıkarılması vb.

Trafo Projeleri

Topraklama ölçümü ve raporlaması

İç tesisat kontrolü ve raporlaması